Основни делови мотора за једносмерну струју

MOTOR JSS 6 1234MOTORI JSS 4 kao dati

Основни делови мотора за једносмерну струју су ротор (1) ,  статор (2) ,   жичани намотаји (3) , колектор (4) .

 Статор је непокретни део мотора и има  улогу  да створи снажно магнетно поље.  Ротор је обртни део мотора и у његове намотаје се доводи једносмерна струја преко четкица колектора.

Колектор омогућује непрекидност обртања ротора услед задржавања истог смера струје у намотајима  у односу на магнетне полове статора.

Advertisements
Објављено у електромагнетизам

Електромагнетна сила

Када се проводник са струјом нађе у магнетном пољу на њега делују силе поља. Као последица деловања два магнетна поља, једног сопственог које потиче од струје кроз проводник и другог страног које потиче од сталног магнета у коме се проводник налази, јавља се електромагнетна сила F, која делује на проводник. Када проводник са струјом пресеца линије магнетног поња под правим углом сила је максимална.

F=BIl      

B-магнетна индукција

I-јачина струје кроз проводник

l-активна дужина проводника

clip_image002

Смер електромагнетне силе одређује се правилом десне руке као на слици

Објављено у припреме за час

Примена мотора једносмерне струје

Слика

Покретање аутомобила врши се мотором једносмерне струје који се зове електропокретач.  Електропокретач је спојен са  акумулаторском батеријом  аута и из њега „узима“ струју.  Струја је довољно јака да својим   магнетним пољем  покрене ротор који  потискује погонски зупчаник до замајца мотора СУС,  са којим се узубљује и покреће га.

Објављено у покретање аутомобила